Lasse Krog Møller skildrer hverdagen med cigaretskod, hårelastikker og indkøbssedler

Lasse Krog Møllers museum for oversete ting

Portræt-interviewKunst og UdstillingerSkrevet af: Anne Harbo Frandsen16. mar 2018

Cigaretskod, hårelastikker og indkøbssedler. Billedkunstner Lasse Krog Møller sorterer fund fra hverdagen. På udstillingen Ephemera Mundi – Den oversete verden på Kunsthal Aarhus forsøger han at finde nye vinkler på det genkendelige. Bag resterne viser afskalninger af menneskeskæbner sig

Ved første øjekast sker der ikke meget på John F. Kennedy-pladsen i Aalborg. Alligevel tilbragte billedkunstner Lasse Krog Møller tre dage i 2014 med at trawle pladsen og gaderne omkring den igennem. Engang imellem er han heldig; får øje på et cigaretskod eller et hårelastik, bøjer sig og lægger det i en plastikpose.

“Det er det infra-ordinære; det, der sker, når der ingenting sker. Hverdagsliv. Der sker jo ingenting på pladsen, men det gør der jo på en eller anden måde alligevel,” forklarer billedkunstner Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller har gennem mange år behandlet cigaretskodder, glemte vanter og indkøbssedler som de skrøbeligste sommerfugle.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Hårelastik sat op og registeret med dato og findested.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Inspirationen til at søge efter fund fra dagligdagen kommer, i hvert fald i nogen grad, fra den franske forfatter Georges Perec. I oktober 1974 gjorde han ophold på Place Saint-Sulpice i Paris og noterede over nogle dage alt, hvad der rørte sig på pladsen: Mennesker, der kom og gik, skift i vejret og bybusser med forskellige mål.

Vi står i Lasse Krog Møllers værksted, der ligger i en baggård til J. M. Mørks Gade i Aarhus. Hver overflade er dækket af et eller andet – et tidskrift, en seddel, en bog, en computer.
En buksebag i en tweetdragt med plet.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Pletter og snørrebånd er også en del af vores liv. Det gør Lasse Krog Mølle os opmærksomme på.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Et materiale uden værdi

Udstillingen Ephemera Mundi – Den oversete verden, som åbner den 16. marts 2018 på Kunsthal Aarhus, er et vue over Lasse Krog Møllers værk gennem årene. Et nøgleord er indsamling, for siden sin studietid på Det Jyske Kunstakademi i slutningen af 1990’erne har Lasse Krog Møller fundet og systematisk registrereret objekter fra hverdagslivet. På udstillingen finder man samlinger af cigaretskod, indkøbssedler, hårelastikker og udsnit af himle.

“Da jeg gik på akademiet handlede indsamlingerne nok især om, at jeg ledte efter et materiale, der ikke havde værdi. Der er jo en kontrast imellem det, som jeg finder på gaden, og det, som mange værker traditionelt er lavet af – olie, kobber, guld, som jo har en værdi i sig selv,” fortæller Lasse Krog Møller.

Lasse Krog Møller har en forkærlighed for den klassiske arkitektlampe, som han her har brugt i en lyssekrone, som kommer til at hænge i Kunsthal Aarhus.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Sidste år udgav Lasse Krog Møller en vægkalender med sine opstillinger kontorartikler.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Hverdagsarkæologi

Fund og registrering af objekter er blevet en del af Lasse Krog Møllers daglige rutine. Når han køber ind, tjekker han indkøbsvognene for sedler, og på gaden samler han tabte vanter op. Andre gange bedriver han en slags feltarbejde, hvor han indsamler systematisk over flere dage ad gangen.

“Når jeg gør det, er det i forbindelse med et projekt. Det er en slags hverdagsarkæologi eller samtidig kulturhistorie,” fortæller Lasse Krog Møller,

“Tingene på gaden bærer altid præg af den, der har båret eller brugt dem. Der er en intim forbindelse mellem mennesket og objektet, og det er især den, som jeg synes er interessant.”
En del af Lasse Krog Møllers udstilling i Kunsthal Aarhus handler om monumenter i Vanløse.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Tyggegummi efterladt på fortorve kan også fortælle en historie.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Det, som museer kan

En stor opslagstavle ligger på et bord. Hårelastikker i forskellige farver snoer sig til deres eget liv, sirligt opsat side om side. En kommunefarvet hårtot dingler fra en af dem. Under hvert enkelt elastik har Lasse Krog Møller på skrivemaskine skrevet tid og sted for fundet.

Hvordan museer samler og skaber kategorier, optager også Lasse Krog Møller. Der opstår et indenfor og et udenfor, når man musealiserer.

“Museer kategoriserer verden. De systematiserer og ordner de ting, som man kan finde udenfor,” siger han.

Tingene uden for kender vi jo alle sammen, uden at vi af den grund giver dem nogen særlig opmærksomhed. Hvem ville studse over et cigaretskod på fortovet? På museet er rammen en anden end på gaden, og så ændrer tingene karakter.

“Hos mig bliver tingene kuriositeter,” forklarer Lasse Krog Møller,

“I udstillingen isoleres objekterne og får en anden baggrund. Det er det, som museer kan.”
Lasse Krog Mølle har delt Kunsthal Aarhus's udstillingsrum op i mange små rum med farvede vægge.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Indkøbssedler registreret med findested og dato.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Nye vinkler på det genkendelige

Det er det ukendte i det genkendelige, som Lasse Krog Møller forsøger at indfange i Ephemera Mundi – Den oversete verden. Han har bygget totalinstallationer, hvor hele rummet spiller en rolle for oplevelsen af de egentlige værker.

“Jeg tror, at den fysiske anderledeshed påvirker kroppen, så vi kommer et andet sted hen. På den måde ser vi nogle nye vinkler på de ting, som vi jo egentlig kender så godt,” siger Lasse Krog Møller.

Lasse Krog Møllers soloudstilling åbner den 17. marts i Kunsthal Aarhus.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Lasse Krog Møller foran sine fotografier af skilte, som ikke er der mere.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Ingen agenda

Ved det nærmest obligatoriske spørgsmål om, hvad han håber, at publikum får ud af udstillingen, kvier Lasse Krog Møller sig.

“Jeg har ikke nogen idé eller noget ønske om at skulle servere et bestemt budskab for folk,” siger han, “det har jeg ikke – hvad enten det er samfunds- eller kunstkritisk eller bare opdragende. Jeg tror egentlig bare, at jeg gerne vil give folk en oplevelse – et andet rum, en anden verden at træde ind i.”
Lasse Krog Mølle har delt Kunsthal Aarhus's udstillingsrum op i mange små rum med farvede vægge.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Cigaretskodder i Lasse Krog Møllers værksted inden de bliver endelig monteret. Kunstneren har i mange år arbejdet med inspiration fra det klassiske museumsarkiv.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

At høre fra en bog

Til de fleste af de udstillinger, som Lasse Krog Møller i årenes løb har lavet, har der været tilknyttet en bog. På sit forlag *[asterisk] udgiver han et tidsskrift af samme navn og sine egne og andre kunstneres bøger.

“Bøgerne er en udvidelse af mit kunstrum; et slags påhæng til værket. To sider af samme sag, kan man måske sige,” forklarer Lasse Krog Møller.

Det er især bogens distributionsrum, som er fascinerende. Flere gange efter en udgivelse har Lasse Krog Møller oplevet at høre fra bogen igen.

“Der er altid en eller anden, som man ikke selv kender, men som har læst ens bog. Den vender tit tilbage. Bøger lever deres eget liv og cirkulerer uden videre i stedet for at være et afgrænset kunstrum, altså en udstilling, der skal pakkes sammen efter tre uger,” siger han.
Lasse Krog Møller er her i gang med et af sine værker med cigaretskodder.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
På udstilling i Kunsthal kan man tage et kig i de mange bøger, som Lasse Krog Møller har fremstillet i forbindelse med sine kunstprojekter.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

”Man kan gøre, som man vil”

Selvom tekst for Lasse Krog Møller har et særligt potentiale, vil han ikke være bundet af et bestemt medie eller en bestemt udtryksform. I sin bog Ang.: Hellerup. En ekskursion, der er et appendiks til hans udstilling af samme navn fra 2013, blander Lasse Krog Møller både tekst, billeder, tegninger og fold-ud-kort.

“Jeg synes, at en af de ting, der er rigtig fine ved at være billedkunstner nu om dage, er, at man kan bruge hvilket som helst materiale eller medie. Man kan gøre, som man vil,”
fortæller Lasse Krog Møller, “før i tiden skulle man tage stilling til, om man var billedhugger, maler eller noget tredje. Men efter Duchamp er kunsten sat fri i forhold til materialet.”

Lasse Krog Møller udstiller i Kunsthal Aarhus fra den 17. marts.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Lasse Krog Møller udstiller i Kunsthal Aarhus fra den 17. marts.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

I dialog med verden

Netop friheden til at gøre og tolke som man vil, virker til at være et gennemgående træk i Lasse Krog Møllers værk.
“Jeg har ikke nogen agenda med min kunst, men selvfølgelig er der en stillen spørgsmål til verden i al kunst,” siger han.

Det er ikke kunstnerens opgave at levere et facit, og han behøver ikke at begrænse sig til én kunstform.
“Alting kan læses på flere måder, og alting opstår ud af noget andet. Vi er hele tiden i dialog med verden omkring os; kunsthistorien, litteraturen, hinanden og os selv,” fortæller han.
Udsnit af forskellige himmelbilleder i Lasse Krog Møllers udstilling i Kunsthal Aarhus.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Lasse Krog Møller udstiller i Kunsthal Aarhus fra den 17. marts.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Bag en indkøbsseddel gemmer der sig et menneske

Noget af det dragende i Ephemera Mundi – Den oversete verden er måske, at der ingen svar gives. Med udsyn til opstillingen af sine objekter kan Lasse Krog Møller i hvert fald se en masse potentielle historier i noget, der egentlig er ingenting.

“Det er afskalninger af den menneskelige hverdag, af menneskeskæbner,” siger Lasse Krog Møller. Bag fundene gemmer der sig en person. Han nikker mod indkøbssedlerne:

“Er det en ældre, en ung, en ordblind, der har skrevet den? Og papiret; det kan være bagsiden af et brev, en post-it eller et papir fra en spiralblok. Man ser for sig, hvem der skal have snaps og BT, og hvem der køber øko-dit og øko-dat. Men man kan jo kun gætte, og det synes jeg faktisk er skønt.”
Bogopslag med overstregninger i Lasse Krog Møller udstiller i Kunsthal Aarhus.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind
Lasse Krog Møller udstiller i Kunsthal Aarhus fra den 17. marts.
Foto: Kulturmagasinet Fine Spind
Copyright Kulturmagasinet Fine Spind

Fakta: 

Lasse Krog Møllers retrosepktive udstilling Ephemera Mundi – Den oversete verden vises i Kunsthal Aarhus fra den 16. marts - 27. maj 2018

Udstillingen er kurateret af Peter Ole Pedersen 

Fernisering: 16. marts kl. 17

Støttet af: Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Novo Nordisk Fonden, Ny Carlsbergfondet og Aarhus Universitet

Facebook
Del på facebook

Anne Harbo Frandsen

Kulturjournalist og skribent
Anne Harbo Frandsen er uddannet i Tysk sprog, litteratur og kultur. Til daglig læser hun på Cand.Public-uddannelsen på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har boet i Tyskland ad flere omgange og er især vild med det mangfoldige Berlin. Hun holder af litteraturens verden, historieformidling og det skæve og skøre inden for kunst og kultur.
Se Annes artikler her →
Find vores trykte magasin Kulturspind i byen i Aarhus og København

Fik du læst
Find vores trykte magasin Kulturspind i byen i Aarhus og København
Sponsoreret indhold
Kulturspind magasin
Nyheder
Læs også
Kulturmagasinet Fine Spind
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Tlf: 25826669
SE-nr.: 35797602

Pressemeddelelser og andet sendes til:
info@finespind.dk

Kontakt om annoncering:
annoncer@finespind.dk
Kulturmagasinet Fine Spind
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Tlf: 25826669
SE-nr.: 35797602

Pressemeddelelser og andet sendes til:
info@finespind.dk

Kontakt om annoncering:
annoncer@finespind.dk

Alle artikler - copyright © Fine Spind
Alle artikler - copyright © Fine Spind